Header

Akty prawne

Łowiectwo

Ustawa o łowiectwie - prawo łowieckie, zmiana ustawy prawołowieckie.pdf

Ustawa  o ochronie zwierząt - ustawa o ochronie zwierzat

Ustawa o ochronie przyrody - ustawa o ochronie przyrody

Ustawa o broni i amunicji - ustawa o broni i amunicji

Statut PZŁ -statut-pzl-z-zalacznikami-1-3.pdf

Zasady selekcji - zasady selekcji osobniczej zwierzat lownych

 

Polowanie

Regulamin polowań (zmiany) - rozporządzenie ministra srodowiska

Regulamin polowań - rozporządzenie ministra środowiska

Terminarz polowań - link do PZŁ

Kalendarz polowań - link do PZŁ

 

Tradycja i Etyka

Zbiór zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich - link do PZŁ

Zwyczaje i ceremoniał łowiecki na polowaniach zbiorowych - link do PZŁ

Łowiecki Strój Organizacyjny - dokument pdf