Header

Historia Koła

W 1951 roku z inicjatywy pracowników Głównego Zarzadu Wyszkolenia Bojowego MON powołano Wojskowe Koło Łowieckie "Jeleń".

Do grupy założycieli, między innymi, należeli : Ignacy Stachowiak, Władysław Mazurek, Roman Brzozowski,
Józef Komorowski.

W skład pierwszego Zarządu zostali wybrani: Roman Brzozowski - Prezes, Ryszard Skowron - Łowczy,
Marian Tworek - Skarbnik, Teresa Czudowska - Sekretarz, Józef Komorowski - Członek.

Wojskowe Koła Łowieckie do końca 1953 roku działały w ramach Autonomicznego Wojskowego Związku Łowieckiego i tylko one miały prawo organizowania i przeprowadzania polowań zbiorowych dla żołnierzy.
W polowaniu mogli brać udział wyłącznie żołnierze zawodowi, członkowie tych Kół. Przewodniczącym Wojskowego Związku Łowieckiego był wiceminister Obrony Narodowej gen. broni St. Popławski.
WKŁ "Jeleń" wchodziło w skład Okręgowego Wojskowego Związku Łowieckiego Nr 1 Warszawa.

Od 1 stycznia 1954 roku na mocy nowego statutu PZŁ, Woskowe Koła Łowieckie otrzymały numery od "110" w wzwyż i tak WKŁ "Jeleń" zmieniło nazwę na WKŁ nr 306 "Jeleń w Warszawie i zostało wpisane do rejestru Kół Łowieckich PZŁ.

W oparciu o przyjęty w 1952 roku dekret "Prawo Łowieckie" dokonano pierwszego podziału kraju na obwody łowieckie. Koło nasze dzierżawiło pięć obwodów: gmina Nur - dwa obwody, gmina Mordy - jeden obwód, Puszcza Piska na terenie ówczesnego Nadleśnictwa Wilcze Bagno - jeden obwód oraz gmina Kurów - jeden obwód.
Oprócz żołnierzy zawodowych, członkami Koła byli leśnicy, których leśnictwa leżały w dzierżawionych obwodach oraz rolnicy zamieszkali na terenie obwodów.

W roku 1964 nastąpił podział Koła. Na bazie obwodu Kurów w lubelskim powstało nowe Koło Wojskowe nr 336 "Dzik". W 1997 roku zrezygnowano z obwodu Mordy ze względu na bardzo wysokie koszty szkód w uprawach rolnych.

Koło obecnie liczy 50 członków i prowadzi gospodarkę na terenie trzech obwodów o łącznej powierzchni
14 780 ha . Na jednego członka przypada prawie 300 ha.

Do 1975 roku polowania odbywały się głownie zbiorowo. W polowaniach indywidualnych brało udział niewielu myśliwych z powodu braku amunicji i środków lokomocji. W łowisko wyjeżdżano wojskowym samochodem ciężarowym w ramach limitu przydzielanego przez MON. W latach późniejszych zaczęto częściej polować indywidualnie i pojawiły się polowania dewizowe.

W dzierżawionych obwodach prowadzono prawidłową gospodarkę łowiecką, której efektem było zwiększenie liczebności zwierzyny grubej w obwodzie piskim i drobnej w Nurze.Na polowaniach w Nurze rozkłady zajęcy były wręćz imponujące. Na dziesięć strzelb pozyskiwano ponad 100 zajęcy.
Do osiągnięć łowieckich Koła zaliczyć możemy pozykanie 16 medalowych poroży jeleni byków,  w tym: 2 złote, 7 srebrnych i 7 brązowych.

Waznym elementem życia Koła jest zachowanie tradycji i krzewienie etyki łowieckiej.
W 2001 roku obchodziliśmy 50-tą rocznicę powstania Koła, którą uczciliśmy wybiciem pamiątkowego medalu
W trosce o tradycję, Koło jako jedno z pierwszych w Puszczy Piskiej, ustawiło w 2007r.figurę patrona myśliwych a następnie zbudowało kapliczkę Św. Huberta. Uroczyste otwarcie i poświęcenie kapliczki miało miejsce w 2009r.

WKŁ 306 "Jeleń" jest także Kołem rodzinnym. Już trzecie pokolenie Skowronów i Kamińskich, drugie Błażejewskich,  Kaczmarczyków, Pławskich, Zdrojewskich realizuje swoje zainteresowania łowieckie.

Na przestrzeni lat 1951-2012 członkowie Koła pełnili różne funkcje we władzach PZŁ.
W 1953 roku gen. broni Stanisław Popławski został wybrany prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej.
Ignacy Stachowiak pełnił funkcje : członka Tymczasowej Naczelnej Rady łowieckiej, Sekretarza Prezydium NRŁ, Z-cy Przewodniczącego NRŁ, Przewodniczącego Komisji trofeów i wystaw NRŁ,  Sekretarza Zarządu Głównego PZŁ, Członka Kolegium Odznaczeń Łowieckich PZŁ, Sekretarza Komisji Rewizyjnej PZł, Eksperta Międzynarodowej Rady łowieckiej – CIC. Ryszard Skowron – Dyrektora ds. hodowlanych Zarządu Głównego PZŁ.(http://dl.dropbox.com/u/146726/IStachowiak/IgnacyStachowiak_i_jego_opowiadania.pdf)

Aby historia była pełna należy wymienić członków pełniących funkcję we władzach Koła:  
Prezesi: Roman Brzozowski, Stanisław Mickiewicz, Jacek Włodyka ,  Włodzimierz Królik, Edward Kuśtrowski, Feliks Pławski, Lech Skowron, obecny: Jacek Włodyka                                                                             
Łowczy: Ryszard Skowron, Edward Kuśtrowski , Lech Skowron , Edward Kamiński, obecny: Mieczysław Kaczmarczyk.                                                                                                                 
Skarbnicy: Marian Tworek, Feliks Pławski, Cezary Niemczyk, obecny: Stanisław Nowakowski.                             Sekretarze:  Teresa Czudowska, Waldemar Brzeski, obecny: Włodzimierz Królik.                            
Członkowie:  Józef Komorowski, Mieczysław Kaczmarczyk, Andrzej Kamiński.