Header

Zarząd

Prezes:            Jacek Włodyka  

Wice Prezes    Maciej Skowron                   

Łowczy:          Mieczysław Kaczmarczyk

Wicełowczy:   Maciej Kamiński

Sekretarz:      Robert Pakuła

Skarbnik:       Stanisław Nowakowski

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:  Karol Lipiński

Członek:               Tomasz Leszczyński

Członek:               Dawid Koszewski

Członek:              Paweł Janusz